ارسال نظرات و پیشنهادات

با استفاده از فرم زیر نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید

آدرس نگین دیمه

فیروزکوه ، دشت ناصر ، بلوار اصلی

خیابان منتهی به میدان مسجد

شهرک مسکونی نگین دیمه

راه های ارتباط با ما

۰۹۱۲۴۱۴۰۲۷۱
info@negindimeh.com
@negindimeh